הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

EU FP7 2013 INFRASTRUCTURES - Calls for Proposals

Expired!

   General Information

Final submission date: Wednesday, December 5, 2012
Fund: EU FP7 Infrastructures
Original Call for Proposal | Fund Website

   Description


כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד.